Kabrita
Kabrita

İSTİFADƏ QAYDALARI

İSTİFADƏ QAYDALARI

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Bu İstifadəçi Sazişi (bundan sonra Müqavilə) www.kabrita.az/ru saytında yerləşən Kabrita veb saytına istinad edir.

1.2. Kabrita veb səhifəsi (bundan sonra Veb sayt) hüquqi şəxsin mülkiyyətidir, Şəxsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Nümayəndəliyi Hiproca Nutrition East Limited, VÖEN 9909377064, qeydiyyatdan keçmiş ünvanı: Hüquqi ünvan 121170, Moskva, Kutuzovski prospekt, 36, bina 41 .

1.3. Bu Müqavilə "Kabrita" saytının Administrasiyası (bundan sonra saytın İdarəetməsi) və bu Saytın İstifadəçisi arasındakı münasibətləri tənzimləyir.

1.4. Sayt rəhbərliyi istənilən vaxt İstifadəçiyə xəbər vermədən bu Sazişin bəndlərini dəyişdirmək, əlavə etmək və ya silmək hüququnu özündə saxlayır.

1.5. İstifadəçinin Saytdan istifadəsi Sazişin və bu Sazişdə edilmiş dəyişikliklərin qəbul edilməsi deməkdir.

1.6. İstifadəçi bu Müqavilənin dəyişdirilməsinə görə yoxlanılmasına görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

2. ŞƏRTLƏRİN TƏYİNATLARI

2.1. Aşağıda göstərilən şərtlər bu Sazişin məqsədləri üçün aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.1.1 "Kabrita Saytı" - www.kabrita.az/ru domen adında yerləşən, İnternet mənbəyi və əlaqəli xidmətlər (bundan sonra Sayt) adı altında fəaliyyət göstərən bir İnternet mənbəyidir.

2.1.2. "Kabrita Saytı" - istifadəçi, satıcı və / və ya xidmət təminatçısı üçün mallar və / və ya xidmətlər və / və ya digər dəyərlər haqqında məlumatları ehtiva edən, malların seçilməsinə, sifarişinə və (və ya) alınmasına icazə verən bir sayt; və / və ya xidmətin qəbzidir.

2.1.3. Sayt rəhbərliyi - "Hyproca Nutrition East Limited" Şəxsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Təmsil Ofisi adından çıxış edərək Saytın idarə olunması üçün səlahiyyətli işçiləridir.

2.1.4. Sayt istifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi) İnternet saytı  olan və saytı istifadə edən bir şəxsdir.

2.1.5. Saytın məzmunu (bundan sonra - Məzmun) - ədəbi əsərlərin mətnləri, onların adları, ön sözləri, annotasiyaları, məqalələri, illüstrasiyaları, üz qabıqları, mətnli və ya mətnsiz, qrafik, mətnli musiqi əsərləri daxil olmaqla intellektual fəaliyyətin qorunan nəticələri; fotoqrafiya, türevlər, kompozit və digər işlər, istifadəçi interfeysləri, vizual interfeyslər, ticarət nişanı adları, loqotiplər, kompüter proqramları, verilənlər bazaları, habelə Sayta daxil olan bu Məzmunun dizaynı, quruluşu, seçimi, koordinasiyası, görünüşü, ümumi üslubu və yeri və www.kabrita.az/ru veb saytında yer alan digər fikri mülkiyyət obyektləri birlikdə və / və ya ayrıca.

3. Sazişin mövzusu

3.1. Bu Müqavilənin mövzusu İstifadəçiyə Saytda təqdim olunan mallara və / və ya xidmətlərə giriş təmin etməkdir.

3.1.1. Sayt İstifadəçiyə aşağıdakı növ xidmətlər (xidmətlər) təqdim edir:

istifadəçiyə mesajların, şərhlərin, istifadəçilərin rəylərinin yerləşdirilməsi, saytın məzmununun qiymətləndirilməsi imkanı ilə təmin edilməsi;

Saytda yerləşdirilmiş mallar / xidmətlər ilə tanışlıq;

sonrakı alış və ya bu Saytda qeydiyyatdan keçmək üçün malların / xidmətlərin seçilməsi və sifariş edilməsi.

3.1.2. Bu Müqavilə Saytın hazırda mövcud olan (faktiki fəaliyyət göstərən) xidmətlərini (xidmətlərini), habelə gələcək dəyişiklikləri və əlavə xidmətləri (xidmətləri) əhatə edəcəkdir.

3.2. Sayta giriş pulsuzdur.

3.3. Bu Müqavilə ictimai təklifdir. Sayta daxil olaraq İstifadəçi bu Müqaviləyə qoşulmuş sayılır.

3.4. Saytın materiallarının və xidmətlərinin istifadəsi Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin normaları ilə tənzimlənir

4. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

4.1. Sayt rəhbərliyi aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.1.1. Saytın istifadəsi qaydalarını, habelə bu Saytın tərkibini dəyişdirin. Dəyişikliklər Sazişin yeni versiyası Saytda dərc olunduğu andan etibarən qüvvəyə minir.

4.2. İstifadəçinin:

4.2.1. Saytda mövcud olan bütün xidmətlərdən istifadə etmək, eləcə də Saytda təklif olunan hər hansı bir Mal və / və ya Xidməti almaq.

4.2.2. Saytın xidmətləri ilə bağlı hər hansı bir sual vermək:

telefon: +994125058789

e-mail ilə: Kabrita@kabrita.az 

www.kabrita.az/ru  ünvanında yerləşən Əlaqə Forması vasitəsilə

4.2.3. Saytı yalnız Sazişdə nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan məqsədlər və qaydada istifadə edin.

4.2.5. İdarəetmədən istifadəçi ilə bağlı hər hansı bir məlumatı gizlətməsini tələb edin.

4.2.6. Sayt məlumatlarını xüsusi icazə olmadan kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməyin .

4.3. Sayt istifadəçisi aşağıdakıları öhdəsinə götürür:

4.3.1. Sayt rəhbərliyinin tələbi ilə bu Saytın təqdim etdiyi xidmətlər ilə birbaşa əlaqəli əlavə məlumat verin.

4.3.2. Saytı istifadə edərkən müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin mülkiyyət və qeyri-əmlak hüquqlarına riayət edin.

4.3.3. Cinayət hesab edilə biləcək hər hansı bir hərəkət etməyin.

4.3.4. Saytdan istifadə edərək məxfi və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunan fiziki və ya hüquqi şəxslər barədə məlumat yaymamaq.

4.3.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunan məlumatların məxfiliyini poza biləcək hərəkətlərdən çəkinin.

4.3.6. Sayt rəhbərliyinin razılığı istisna olmaqla, reklam məlumatlarını yaymaq üçün Saytdan istifadə etməyin.

4.3.7. Xidmətlərdən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etməyin.

4.3.7.1. yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması və (və ya) onlara hər hansı bir şəkildə zərər verilməsi.

4.3.7.2. Cinsi azlıqların hüquqlarının pozulması.

4.3.7.3. özünüzü bu saytın işçiləri də daxil olmaqla kifayət qədər hüquqa malik olmayan bir təşkilatın və (və ya) icmanın nümayəndəsi kimi təmsil etmək.

4.3.7.4. Saytda yerləşdirilən hər hansı bir Məhsul və / və ya xidmətin xüsusiyyətləri və xüsusiyyətləri barədə yanlış məlumat vermək.

4.3.7.5. Məhsulların və / və ya xidmətlərin səhv müqayisəsi, habelə müəyyən Məhsullardan və / və ya xidmətlərdən istifadə edən şəxslərə (mənfi olmayan) münasibətdə mənfi münasibət formalaşdırılması və ya bu şəxslərin qınanması.

4.3.7.6. qanunsuz məzmunun yüklənməsi üçüncü şəxslərin hər hansı bir hüququnu pozur; irqi, etnik, cinsi, dini, sosial zəmində şiddət, zülm, nifrət və (və ya) ayrı-seçkiliyi təbliğ edir; yalan məlumatlar və (və ya) konkret şəxslərə, təşkilatlara, orqanlara qarşı təhqirlər ehtiva edir.

4.3.7.7. qeyri-qanuni hərəkətlərin törədilməsi, habelə hərəkətləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan məhdudiyyət və qadağaların pozulmasına yönəlmiş şəxslərə yardım.

4.3.8. Verilən məlumatların düzgünlüyünü təmin edin

4.3.9. Şəxsi məlumatların üçüncü şəxslərin girişindən təhlükəsizliyini təmin edin.

4.4. İstifadəçinin istifadəsi qadağandır:

4.4.1. Saytın məzmununa daxil olmaq, əldə etmək, kopyalamaq və ya izləmək üçün hər hansı bir cihazdan, proqramdan, prosedurdan, alqoritmdən və ya metoddan, avtomatik cihazdan və ya ona bərabər tutulan əl prosesindən istifadə etmək.

4.4.2. Saytın düzgün işləməsini pozmaq.

4.4.3. Hər hansı bir şəkildə bu Saytın xidmətləri tərəfindən xüsusi təmin olunmayan hər hansı bir məlumat, sənəd və ya material almaq və ya əldə etmək üçün Saytın naviqasiya quruluşundan yan keçmək.

4.4.4. Saytın funksiyalarına, bu Saytla əlaqəli digər sistemlərə və ya şəbəkələrə, habelə Saytda təklif olunan xidmətlərə icazəsiz girmək.

4.4.4. Saytda və ya Saytla əlaqəli hər hansı bir şəbəkədə təhlükəsizlik və identifikasiya sistemini pozmaq.

4.4.5. Əks bir axtarış aparmaq, saytın digər istifadəçiləri haqqında hər hansı bir məlumatı izləmək və ya izləməyə cəhd etmək.

4.4.6. Saytdan və məzmundan Azərbaycan Respublikasının  qanunvericiliyi ilə qadağan olunmuş hər hansı bir məqsədlə istifadə etmək, habelə Saytın və ya digər şəxslərin hüquqlarını pozan hər hansı bir qanunsuz fəaliyyətə və ya digər fəaliyyətə təhrik etmək.

5. SAYTIN İSTİFADƏSİ

5.1. Sayt və Saytın bir hissəsi olan Məzmun Sayt Administrasiyasına məxsusdur və idarə olunur.

5.2. Saytın məzmunu müəllif hüququ, ticarət nişanı qanunu, həmçinin əqli mülkiyyət və haqsız rəqabət qanunları ilə əlaqəli digər hüquqlarla qorunur.

5.3. Bu Saziş Malların alınması və / və ya Saytda göstərilən xidmətlərin göstərilməsi üçün bütün əlavə şərt və şərtlərə şamil edilir.

5.4. Saytda yerləşdirilən məlumatlar bu Müqavilənin dəyişdirilməsi kimi başa düşülməməlidir.

5.5. Sayt rəhbərliyi istənilən vaxt Saytda təklif olunan məhsul və xidmətlər siyahısında və (və ya) qiymətlərində dəyişiklik etmək üçün İstifadəçini xəbərdar etmədən hüquqa malikdir.

5.6. Maddə 5.7-də göstərilən sənəd. bu Sazişin müvafiq hissəsi tənzimlənir və İstifadəçinin Saytdan istifadəsinə şamil edilir.

5.7. Məxfilik siyasəti: https://kabrita.az/ru/politika-konfidentsialnosti/

5.8. Bu Sazişin 5.7-ci bəndində sadalanan sənədlərdən hər hansı biri yenilənə bilər. Dəyişikliklər Saytda yayımlandığı andan qüvvəyə minir.

6. MƏSULİYYƏT

6.1. İstifadəçinin bu Müqavilənin hər hansı bir müddəasını qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan pozması halında, habelə başqa bir istifadəçinin rabitəsinə icazəsiz daxil olması səbəbindən yarana biləcək zərərlər Sayt Administrasiyası tərəfindən ödənilmir.

6.2. Sayt rəhbərliyi aşağıdakılardan cavabdeh deyil:

6.2.1. Fövqəladə hallardan irəli gələn bir əməliyyatın həyata keçirilməsində gecikmə və ya uğursuzluqlar, habelə telekomunikasiya, kompüter, elektrik və digər əlaqəli sistemlərdə yaranan nasazlıqlar.

6.2.2. Transfer sistemlərinin, bankların, ödəmə sistemlərinin hərəkətləri və işləri ilə əlaqəli gecikmələrə görə.

6.2.3. Saytın düzgün işləməsi, əgər İstifadəçinin istifadə etmək üçün lazımi texniki vasitəsi yoxdursa və həmçinin istifadəçilərə bu cür vasitələr təqdim etmək öhdəliyi götürmürsə.

7. İSTİFADƏÇİ SAZİŞİNİN ŞƏRTLƏRİNİN POZULMASI

7.1. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi bu cür açıqlamanı tələb edirsə və ya icazə verirsə Sayt rəhbərliyi İstifadəçi haqqında məlumatları açıqlamaq hüququna malikdir.

7.2. Sayt rəhbərliyi İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən, İstifadəçi bu Müqaviləni və ya digər sənədlərdə yer alan Saytın istifadə şərtlərini pozduqda, həmçinin sayta daxil olmağı dayandırmaq və (və ya) bloklamaq hüququna malikdir. Saytın ləğvi və ya texniki problem və ya problemə görə.

7.3. Sayt rəhbərliyi, İstifadəçi tərəfindən bu Müqavilənin hər hansı bir müddəasını və ya Saytdan istifadə şərtlərini ehtiva edən digər sənədi pozduqda, sayta girişin dayandırılmasına görə İstifadəçi və ya üçüncü şəxslər qarşısında məsuliyyət daşımır.

8. Mübahisələrin həlli

8.1. Bu Sazişin Tərəfləri arasında hər hansı bir fikir ayrılığı və ya mübahisənin baş verməsi halında, məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl iddia qaldırmaq üçün bir şərt (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif) şərtdir.

8.2. İddia alıcısı alındığı gündən 30 təqvim günü ərzində tələbə baxılması nəticələri barədə yazılı şəkildə iddiaçıya bildiriş göndərir.

8.3. Mübahisəni könüllü şəkildə həll etmək mümkün deyilsə, Tərəflərdən hər hansı biri, Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə onlara verilən hüquqlarının qorunması üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir.

8.4. Saytın istifadəsi şərtləri ilə əlaqədar hər hansı bir iddia, iddia üçün əsaslar ortaya çıxdıqdan sonra 5 gün ərzində verilməlidir, Saytın qanunlara uyğun olaraq qorunan materialları üçün müəllif hüquqları qorunması istisna olmaqla. Bu bəndin şərtləri pozulursa, hər hansı bir iddia məhkəmə tərəfindən baxılmadan buraxılır.

9. ƏLAVƏ ŞƏRTLAR

9.1. Sayt rəhbərliyi bu İstifadəçi müqaviləsindəki dəyişikliklərlə bağlı İstifadəçinin əks təkliflərini qəbul etmir.

9.2. Saytda yerləşdirilmiş istifadəçi baxışları məxfi məlumat deyil və Sayt Administrasiyası tərəfindən məhdudlaşdırılmadan istifadə edilə bilər.

Kabrita Лайфхак
Abunə olmaq üçün qeydiyyatdan keçin
Analar və körpələr üçün faydalı məlumatlar
Adın
E-mail
Uşağın ad günü
və ya
TDT
Ana südü körpəniz üçün ən yaxşı qidadır!

ÜST, həyatın ilk 6 ayında ana südü ilə qidalanmağı və mümkün qədər uzun müddət davam etməyi tövsiyə edir. Ana südünü əlavə qidalardan sonra da saxlayın.

Kabrita TM ÜST-nin tövsiyələrini tam dəstəkləyir və uşağınız üçün qida seçimi ilə əlaqədar müalicə pediatrına müraciət etməyinizi xatırladır.

Sizə və körpənizə can sağlığı!

Davam etmək ›